REFERENSER

Endast fantasin


som sätter gränser


 

Genom åren som anställd och i egen regi har jag gjort en mängd annonser, tidningar, broschyrer, foldrar och grafiska profiler. Tidningsdesign av nya produkter samt redesign av gamla, skrivit texter och krönikor, Ibland har jag arbetat ensam, ibland som en del av ett projekt. Ovan ett smakprov på produkter jag arbetat med.

 

Jenialt grafisk form och ord AB

Högalund, Södra Vi

 

Ring!

070-759 53 23