MINA TJÄNSTER

 

Kommunikation,

reklam och information

 

 

Grafisk


formgivning


 

Visa vem du är och vad ditt företag står för! Genom en enhetlig visuell kommunikation bygger du ett starkt varumärke.

 

Jag erbjuder:

• Logotyper • Grafisk profil

• Grafiska mallar • Förpackningsdesign

• Tidningsdesign av ny tidning

• Redesign av befintlig tidning/produkt

 

Annons


produktion


 

Formgivning av annonser enligt enhetlig grafisk profil i både tryckt och digital form. Antingen enligt tidigare grafisk profil eller genom att skapa något helt nytt.

Självklart hjälper jag till med att ta fram texter och fota produkt- eller personbilder efter dina önskemål.

Digital


kommunikationKanske är du inte så road eller intresserad av sociala medier? Men inser ändå att det finns ett värde i att synas i de sammanhangen? Låt mig ta hand om det! Tillsammans skapar vi en plan för hur du kan nå nya kunder och följare. Genom att bygga ditt varumärke med storytelling, foto och film når ditt företag nya marknader.

Trycksaker


som engagerar


 

Med hjälp av olika trycksaker kan du förmedla information och berätta om ditt  företag och vilka varor och tjänster ni erbjuder.

 

Jag erbjuder:

• Kundtidningar • Broschyrer

• Foldrar • Årsberättelser

• Flyers • Säljmaterial

• Skyltar och mässmaterial

• Visitkort • Brevpapper • Kuvert

 

Text


produktion


 

Text och information för print och webb som informerar, engagerar och berör.

 

Jag erbjuder:

• Personreportage. Människan och dess berättelse i fokus.

• Content Marketing. Texter som sätter innehållet i fokus, relevant och intressant information.

• Storytelling. Genom en historia skapas ett värde. Är ett effektivt sätt att marknadsföra ett företag, organisation eller produkt.

"En bra idé.

Precis så enkelt

kan det vara."

Jenialt grafisk form och ord AB

Högalund, Södra Vi

 

Ring!

070-759 53 23